Agencies > Ukraine


Ministry of Finance of Ukraine


Address
11 Mezhyhirska Sttreet
Kyiv, Kyïv 04071
Ukraine

Main Phone:
+380 44 206 57 08
Main Phone:
+380 44 206 59 48
Main Phone:
+380 44 206 59 47
Fax:
+380 44 425 90 26

Website:

Social Media:

Personnel
 
Yuriy Butsa
Deputy Minister of Finance
 
Andrei Gradil
Deputy Minister of Finance
 
Sergey Marchenko
Deputy Minister of Finance
 
Oksana Sergiivna Markarova
Deputy Minister of Finance
 
Alexander Aleksandrovich
Minster of Finance
 
Evgeny Kapinus
State Secretary of Fianance