Agencies > China


General Administration of Sport of ChinaAddress
2 Gymnasium Road
Dongcheng District
Beijing, Beijing 100763
China

Main Phone:
+86 108-7182 008

Website:

Personnel
 
Liu Peng
Secretary
 
Wang Qingyun
Member
 
Feng Jianzhong
Deputy Director
 
Yang Shuan
Deputy Director
 
Xiao Tian
Deputy Director
 
Cai Zhenhua
Deputy Director